Avís Legal i Política de privacitat


L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal i dels seus continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront de AUTOCARS BRUGULAT, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives vers els béns o interessos de AUTOCARS BRUGULAT o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de AUTOCARS BRUGULAT.

Amb caràcter enunciatiu i de cap manera limitatiu, l'usuari, d'acord amb la legislació vigent, haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per AUTOCARS BRUGULAT.

Tot el contingut que pugui ser descarregat del Portal de AUTOCARS BRUGULAT és per a ús personal i, no pot ser utilitzat per a altres fins, qualsevol que siguin, ni cedit a tercers.


DADES PERSONALS


Privacitat


En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el consentiment del client. Les dades personals que el client facilita no es cedeixen ni es venen a tercers. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries i imprescindibles per a poder proporcionar una resposta o una prestació de servei al client. Aquestes dades poden ser utilitzades només per AUTOCARS BRUGULAT per fins comercials com l'enviament d'ofertes puntuals, a través de correu electrònic, i que poden ser d'interès pel client.

Política de cookies

En aquesta pàgina web s'utilitzen les cookies estrictament necessàries per al correcte funcionament de la web. Algunes galetes són essencials perquè pugueu gaudir de la funcionalitat completa del nostre lloc. Ens permeten mantenir les sessions dels usuaris i prevenir qualsevol amenaça de seguretat. No recullen ni emmagatzemen cap informació personal.

COOKIES UTILITZADES

Cookie de sessió: PHPSESSID / Caduda: al tancar la sessió.


Drets dels usuaris


En qualsevol moment els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, oposició, correcció i supressió de les seves dades de caràcter personal segons la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre.

Aquests drets els pot exercir l’usuari davant del responsable del tractament de les dades, mitjançant una sol·licitud per carta o correu electrònic al domicili social de l’empresa:

Autocars Brugulat
C/ Comtat d’Urgell, 8
La Seu d’Urgell - Lleida, 25700
Espanya

Legislació

La privacitat de tota la informació facilitada pels clients, està regulada per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i pels reglaments que la desenvolupen.

ENLLAÇOS

Aquesta política de privacitat és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web www.autocarsbrugulat.com, i no a les dades recollides en altres llocs web que eventualment es puguin consultar a través dels enllaços mostrats en aquest Portal.


scroll up